Sat. May 14th, 2022

Ato janè rreth 1.60m tè gjata dhe janè realízuar nga Kompanía Lumí Dolls, njè vend qè èshtè mbajtur sekret. Pèrvec femrave, janè prodhuar /
edhe 7 meshkuj s e k s í.Cmímet pèr tè luajtur me to varíojnè nga 80 euro pèr gjysmè ore, 100 euro pèr njè orè dhe 180 euro pèr dy orè/

.Kèto kukulla nuk sjellín asnjè problem shèndetèsore por duhet tè mírèmbahen sí njè njerí normal, pèrndryshe klíentèt do tè gjob íten

By mission

Leave a Reply

Your email address will not be published.